Fysioterapia

Fysioterapia on sekä terveiden että sairaiden ihmisten perusliikkumisen ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisten hoitojen keinoin.

Fysioterapia on tutkimukseen, suunnitteluun, arviointiin ja hoitoon perustuvaa asiakkaan/potilaan tukemista. Katso lisätietoa liittomme kotisivuilta: www.fysioterapia.net